Name
Location
Date Of Death
 
Hanover, NH
 
 
Hanover, NH
 
November 11, 2017
 
Lebanon, NH
 
November 6, 2017
 
Hanover, NH
 
October 23, 2017
 
Norwich, VT
 
October 19, 2017
 
Hanover, NH
 
October 17, 2017
 
Hanover, NH
 
October 12, 2017
 
Hanover, NH
 
October 10, 2017
 
Lyme Center, NH
 
October 2, 2017
 
Lebanon, NH
 
September 28, 2017
 
Fairlee, VT
 
September 12, 2017
 
Etna, NH
 
September 4, 2017
 
Hanover, NH
 
August 31, 2017
 
Hanover, NH
 
August 10, 2017
 
Hanover, NH
 
August 6, 2017
 
West Lebanon, NH
 
July 5, 2017
 
Hanover, NH
 
June 26, 2017
 
Hanover, NH
 
June 16, 2017
 
Hanover, NH
 
June 1, 2017
 
Thetford Center, VT
 
May 31, 2017
 
Lebanon, NH
 
May 15, 2017
 
Grantham, NH
 
May 5, 2017
 
Vero Beach, FL
 
April 23, 2017
 
Hanover, NH
 
April 24, 2017
 
Thetford, VT
 
April 9, 2017
 
Hanover, NH
 
April 20, 2017
 
Hanover, NH
 
April 5, 2017
 
Lebanon, NH
 
April 9, 2017
 
Montreal, Canada
 
April 6, 2017
 
Woodstock, VT
 
March 29, 2017
 
Salem, NH
 
March 21, 2017
 
Lebanon, NH
 
March 14, 2017
 
Hanover, NH
 
March 16, 2017
 
Hartford, VT
 
March 10, 2017
 
Lebanon, NH
 
March 5, 2017
 
Hanover, NH
 
March 10, 2017
 
Auburn, MA
 
March 5, 2017
 
Hanover, NH
 
March 1, 2017
 
Norwich, VT
 
February 26, 2017
 
West Lebanon, NH
 
February 23, 2017
 
Hanover, NH
 
February 19, 2017
 
Hanover, NH
 
February 10, 2017
 
Post Mills, VT
 
February 9, 2017
 
Hanover, NH
 
January 22, 2017
 
Hanover, NH
 
January 21, 2017
 
Unity, NH
 
January 20, 2017
 
Lebanon, NH
 
January 7, 2017
 
Hanover, NH
 
December 31, 2016
 
Lyme, NH
 
December 26, 2016
 
Hanover, NH
 
December 18, 2016
 
White River Junction, VT
 
December 18, 2016
 
Hanover, NH
 
November 25, 2016
 
Hanover, NH
 
December 4, 2016
 
Hanover, NH
 
December 4, 2016
 
Hanover, NH
 
November 27, 2016
 
South Strafford, VT
 
October 12, 2016
 
Hanover, NH
 
October 8, 2016
 
Hanover, NH
 
October 2, 2016
 
Hanover, NH
 
October 3, 2016
 
Hanover, NH
 
September 28, 2016
 
Hanover, NH
 
September 4, 2016
 
Thetford, VT
 
September 8, 2016
 
Hanover, NH
 
September 7, 2016
 
Etna, NH
 
September 5, 2016
 
Hanover, NH
 
August 25, 2016
 
Hanover, NH
 
August 1, 2016
 
West Fairlee, VT
 
July 30, 2016
 
Hanover, NH
 
July 21, 2016
 
White River Junction, VT
 
July 12, 2016
 
Orford, NH
 
June 30, 2016
 
Norwich, VT
 
June 3, 2016
 
Lebanon, NH
 
May 31, 2016
 
Hanover, NH
 
May 20, 2016
 
Hanover, NH
 
May 19, 2016
 
Lyme, NH
 
May 12, 2016
 
Hanover, NH
 
May 6, 2016
 
Hanover, NH
 
May 3, 2016
 
Lebanon, NH
 
April 24, 2016
 
Hanover, NH
 
April 13, 2016
 
Lyme, NH
 
April 10, 2016
 
Hanover, NH
 
March 14, 2016
 
Hanover, NH
 
March 15, 2016
 
Venice, FL
 
February 20, 2016
 
Hanover, NH
 
February 29, 2016
 
Hanover, NH
 
February 17, 2016
 
Thetford Hill, VT
 
February 21, 2016
 
Wilder, VT
 
February 20, 2016
 
Hanover, NH
 
February 12, 2016
 
Etna, NH
 
February 11, 2016
 
Norwich, VT
 
February 10, 2016
 
Hanover, NH
 
February 8, 2016
 
Hanover, NH
 
January 29, 2016
 
Hanover, NH
 
January 30, 2016
 
Lebanon, NH
 
January 13, 2016
 
Lebanon, NH
 
January 17, 2016
 
Hanover, NH
 
December 12, 2015
 
Hanover, NH
 
December 28, 2015
 
Hanover, NH
 
December 23, 2015
 
Hanover, NH
 
December 17, 2015
 
Lyme, NH
 
December 21, 2015
 
Hanover, NH
 
December 15, 2015
 
Wilder, VT
 
December 12, 2015
 
Norwich, VT
 
December 2, 2015
 
Hanover, NH
 
December 4, 2015
 
Hanover, NH
 
November 6, 2015
 
Lyme, NH
 
November 24, 2015
 
Hanover, NH
 
November 22, 2015
 
Lebanon, NH
 
November 19, 2015
 
Norwich, VT
 
October 21, 2015
 
Hanover, NH
 
October 14, 2015
 
Woodstock, VT
 
October 7, 2015
 
Lebanon, NH
 
October 2, 2015
 
Port Orange, Florida
 
September 27, 2015
 
Grantham, NH
 
September 19, 2015
 
Hanover, NH
 
August 23, 2015
 
West Lebanon, NH
 
September 21, 2015
 
Hanover, NH
 
September 12, 2015
 
Hanover, NH
 
August 27, 2015
 
Hanover, NH
 
September 5, 2015
 
Hanover, NH
 
July 30, 2015
 
Hanover, NH
 
July 17, 2015
 
Hanover, NH
 
June 29, 2015
 
Lyme, NH
 
June 20, 2015
 
West Lebanon, NH
 
June 4, 2015
 
Hanover, NH
 
May 20, 2015
 
Fairlee, VT
 
April 29, 2015
 
Lebanon, NH
 
April 20, 2015
 
Portsmouth, NH
 
April 12, 2015
 
Hanover, NH
 
April 15, 2015
 
Hanover, NH
 
April 11, 2015
 
Brookfield, VT
 
April 3, 2015
 
Lyme Center, NH
 
March 29, 2015
 
Haonover, NH
 
March 17, 2015
 
Lyme, NH
 
March 10, 2015
 
Hanover, NH
 
March 11, 2015
 
Dover, NH
 
March 7, 2015
 
Lebanon, NH
 
March 4, 2015
 
Lebanon, NH
 
March 7, 2015
 
West Lebanon, NH
 
February 27, 2015
 
Hanover, NH
 
February 16, 2015
 
Norwich, VT
 
February 4, 2015
 
Hanover, NH
 
February 1, 2015
 
Hanover, NH
 
December 29, 2014
 
Canaan, NH
 
December 26, 2014
 
Hanover, NH
 
December 13, 2014
 
Hanover, NH
 
October 23, 2014
 
West Lebanon, NH
 
November 11, 2014
 
Hanover, NH
 
October 28, 2014
 
Grantham, NH
 
October 30, 2014
 
Hanover, NH
 
October 26, 2014
 
Lebanon, NH
 
October 25, 2014
 
Hanover, NH
 
October 21, 2014
 
Lyme, NH
 
October 9, 2014
 
Rockport, MA
 
October 4, 2014
 
Lebanon, NH
 
October 6, 2014
 
Sharon, VT
 
September 22, 2014
 
Hanover, NH
 
August 30, 2014
 
Hanover, NH
 
August 29, 2014
 
Hanover, NH
 
August 28, 2014
 
Lebanon, NH
 
August 30, 2014
 
Hanover, NJ
 
May 29, 2014
 
Hanover, NH
 
August 10, 2014
 
Hanover, NH
 
August 1, 2014
 
Hanover, NH
 
July 19, 2014
 
Lebanon, NH
 
July 23, 2014
 
Hanover, NH
 
July 21, 2014
 
Lebanon, NH
 
June 27, 2014
 
Norwich, VT
 
June 12, 2014
 
Newport, NH
 
June 16, 2014
 
Pomfret, VT
 
June 7, 2014
 
West Lebanon, NH
 
May 30, 2014
 
Lebanon, NH
 
June 1, 2014
 
Hanover, NH
 
May 21, 2014
 
Norwich, VT
 
May 29, 2014
 
Norwich, VT
 
May 9, 2014
 
Hanover, NH
 
May 2, 2014
 
West Lebanon, NH
 
March 26, 2014
 
Hanover, NH
 
March 13, 2014
 
West Lebanon, NH
 
March 2, 2014
 
Norwich, VT
 
February 23, 2014
 
Hanover, NH
 
February 18, 2014
 
Hanover, NH
 
February 9, 2014
 
Norwich, VT
 
February 7, 2014
 
Hanover, NH
 
January 31, 2014
 
Hanover, NH
 
January 22, 2014
 
Norwich, VT.
 
January 15, 2014
 
Hanover, NH
 
January 8, 2014
 
Hanover, NH
 
January 9, 2014
 
Hanover, NH
 
December 6, 2013
 
Hanover, NH
 
December 22, 2013
 
Norwich, VT
 
December 16, 2013
 
Norwich, VT
 
December 3, 2013
 
Hanover, NH
 
November 27, 2013
 
West Charleston, VT
 
November 17, 2013
 
North Hartland, VT
 
November 8, 2013
 
Norwich, VT
 
November 4, 2013
 
Hanover, NH
 
October 30, 2013
 
Lebanon, NH
 
October 22, 2013
 
Lancaster, NH
 
October 7, 2013
 
Hanover, NH
 
October 8, 2013
 
Hanover, NH
 
September 20, 2013
 
Lancaster, NH
 
September 14, 2013
 
Hartland, VT
 
September 6, 2013
 
Hanover, NH
 
August 13, 2013
 
Pownal, VT
 
August 6, 2013
 
Lyme, NH
 
August 10, 2013
 
Norwich, VT
 
August 4, 2013
 
West Lebanon, NH
 
July 25, 2013
 
White River Junction, VT
 
June 27, 2013
 
West Lebanon, NH
 
June 5, 2013
 
Lebanon, NH
 
June 2, 2013
 
Hanover, NH
 
May 28, 2013
 
Hanover, NH
 
May 9, 2013
 
Hanover, NH
 
May 8, 2013
 
Lebanon, NH
 
April 28, 2013
 
Hanover, NH
 
April 24, 2013
 
Hanover, NH
 
April 10, 2013
 
Hanover, NH
 
April 12, 2013
 
Hanover, NH
 
April 2, 2013
 
Hanover, NH
 
March 3, 2013
 
Lebanon, NH
 
March 9, 2013
 
Etna, NH
 
March 7, 2013
 
Lebanon, NH
 
February 28, 2013
 
Lyme, NH
 
February 13, 2013
 
Hanover, NH
 
February 7, 2013
 
Hanover, NH
 
February 3, 2013
 
East Brookfield, VT
 
January 24, 2013
 
Lebanon, NH
 
January 18, 2013
 
Norwich, VT
 
January 14, 2013
 
Lebanon, NH
 
January 9, 2013
 
Hanover, NH
 
January 6, 2013
 
West Lebanon, NH
 
December 24, 2012
 
Lebanon, NH
 
December 24, 2012
 
Norwich, VT
 
December 5, 2012
 
Hanover, NH
 
December 3, 2012
 
Canaan, NH
 
November 12, 2012
 
Lebanon, NH
 
November 13, 2012
 
Hanover, NH
 
October 31, 2012
 
North Thetford, VT
 
October 19, 2012
 
Hanover, NH
 
October 17, 2012
 
Hanover, NH
 
September 18, 2012
 
Hanover, NH
 
October 13, 2012
 
West Lebanon, NH
 
October 10, 2012
 
Lebanon, NH
 
October 4, 2012
 
Hanover, NH
 
October 1, 2012
 
Windsor, VT
 
September 30, 2012
 
Hanover, NH
 
August 23, 2012
 
Cornish, NH
 
August 11, 2012
 
Claremont, NH
 
August 17, 2012
 
Lebanon, NH
 
August 11, 2012
 
Newport, NH
 
August 12, 2012
 
Hanover, NH
 
Aug. 6, 2012
 
Hanover, NH
 
August 9, 2012
 
Franklin, VT
 
August 1, 2012
 
Hanover, NH
 
August 1, 2012
 
Hanover, NH
 
July 30, 2012
 
Etna, NH
 
June 24, 2012
 
Norwich, VT
 
July 10, 2012
 
Hanover, NH
 
July 6, 2012
 
Hanover, NH
 
June 27, 2012
 
Hanover, NH
 
June 23, 2012
 
Lebanon, NH
 
May 29, 2012
 
Haverhill, NH
 
May 19, 2012
 
Lebanon, NH
 
May 22, 2012
 
West Lebanon, NH
 
May 8, 2012
 
Sharon, VT
 
May 6, 2012
 
Meriden, NH
 
May 7, 2012
 
Hanover, NH
 
April 25, 2012
 
Hanover, NH
 
April 21, 2012
 
Norwich, VT
 
April 6, 2012
 
Hanover, NH
 
March 31, 2012
 
Hanover, NH
 
March 25, 2012
 
Lebanon, NH
 
March 27, 2012
 
Canaan, NH
 
March 15, 2012
 
Burlington, VT
 
March 19, 2012
 
Lyme, NH
 
March 16, 2012
 
Hanover, NH
 
March 12, 2012
 
Hanover, NH
 
February 23, 2012
 
Hanover, NH
 
January 14, 2012
 
North Haverhill, NH
 
January 7, 2012
 
Medway, MA
 
January 8, 2012
 
Lebanon, NH
 
December 24, 2011
 
Hanover, NH
 
January 1, 2012
 
Hanover, NH
 
December 28, 2011
 
Hanover, NH
 
December 28, 2011
 
Orford, NH
 
November 28, 2011
 
Hanover, NH
 
November 20, 2011
 
Hanover, NH
 
November 6, 2011
 
Hanover, NH
 
October 21, 2011
 
Hanover, NH
 
October 14, 2011
 
Hanover, NH
 
October 10, 2011
 
Hanover, NH
 
October 4, 2011
 
Hanover, NH
 
September 15, 2011
 
Wilder, VT
 
August 16, 2011
 
Lebanon, NH
 
July 18, 2011
 
Hanover, NH
 
July 7, 2011
 
Hanover, NH
 
May 30, 2011
 
White River Jct., VT
 
May 14, 2011
 
Windsor, VT
 
April 11, 2011
 
Hanover, NH
 
March 20, 2011
 
Wilder, VT
 
March 26, 2011
 
Hanover, NH
 
March 19, 2011
 
Etna, NH
 
March 8, 2011
 
Hanover, NH
 
February 15 2011
 
Lebanon, NH
 
February 14, 2011
 
Wilder, VT.
 
January 31, 2011
 
West Lebanon, NH
 
January 29, 2011
 
Norwich, VT
 
January 17, 2011
 
Etna, NH
 
January 14, 2011
 
Hanover, NH
 
January 5, 2011
 
Lebanon, NH
 
December 16, 2010
 
Hanover, NH
 
November 20, 2010
 
Hanover, NH
 
November 11, 2010
 
Kendal At Hanover
 
October 31, 2010
 
West Lebanon, NH
 
October 23, 2010
 
Hanover, NH
 
October 6, 2010
 
Kendal At Hanover
 
September 28, 2010
 
Hanover, NH
 
September 17, 2010
 
Etna, NH
 
September 13, 2010
 
Lebanon , NH
 
August 3, 2010
 
West Lebanon , NH
 
July 16, 2010
 
Croydon, NH
 
July 11, 2010
 
Lebanon , NH
 
June 30, 2010
 
Lebanon , NH
 
June 28, 2010
 
Hanover, NH
 
June 11, 2010
 
Hanover, NH
 
May 29, 2010
 
Hanover, NH
 
May 13, 2010
 
Hanover, NH
 
May 12, 2010
 
Hanover, NH
 
May 6, 2010
 
West Lebanon, NH
 
May 1, 2010
 
Wilder, VT
 
April 16, 2010
 
Hanover, NH
 
April 12, 2010
 
West Lebanon, NH
 
April 6, 2010
 
Lebanon, NH
 
March 27, 2010
 
Etna, NH
 
March 14, 2010
 
Hanover, NH
 
March 4, 2010
 
Hanover, NH
 
February 25, 2010
 
Lebanon, NH
 
February 19, 2010
 
Vershire, VT
 
February 17, 2010
 
Hanover, NH
 
February 15, 2010
 
Hanover Center, NH
 
February 12, 2010
 
Hanover, NH
 
February 11, 2010
 
Norwich, VT
 
February 11, 2010
 
Hanover, NH
 
February 8, 2010
 
Hanover, NH
 
February 7, 2010
 
Hanover, NH
 
January 29, 2010
 
Hanover, NH
 
January 28, 2010
 
Hanover, NH
 
January 21, 2010
 
Orford, NH
 
January 20, 2010
 
Hanover, NH
 
January 14, 2010
 
Hanover, NH
 
January 11, 2010
 
Lebanon, NH
 
January 12, 2010
 
Hanover, NH
 
January 11, 2010
 
Hanover, NH
 
January 7, 2010
         
 
 

 

Rand - Wilson Funeral Home Web Site is Designed and Maintained by Sound Business Design